Science Comic

 

Science Comic

25 books

 

   Science Comic
စူးစမ်းမေးမြန်းတတ်သော 7 နှစ်အထက်ကလေးများ၊
science လေ့လာလိုသော သားသားမီးမီးများ အတွက် ဒီအတိုင်း စာကြီးပဲ မဟုတ်ဘဲ ဒီလို ရောင်စုံ comic လေးတွေနဲ့ science လေ့လာရအောင် ..
ကြွေစာရွက်အချောသားနဲ့ဆိုတော့ ရောင်စုံရုပ်ပုံစိုစိုလေး ဖတ်ရမှာမို့ သားသားမီးမီးများအားလုံး ကြိုက်နှစ်သက်မှာပါ
တစ်အုပ်ကို စာမျက်နှာ 120 ပါဝင်ပါတယ်

 

Size - 21 x 15 cm
120 per pages

Every volume of Science Comics offers a complete introduction to a particular topic--dinosaurs, coral reefs, the solar system, volcanoes, bats, flying machines, and more.

These gorgeously illustrated graphic novels offer wildly entertaining views of their subjects. Whether you're a fourth grader doing a natural science unit at school or a thirty-year-old with a secret passion for airplanes, these books are for you!

Gr 4–7—Engaging glimpses into big chunks of current and historical science topics. While older students might understand the text more, the subject matter of both books has wide appeal for the elementary set and fits in with both elementary and middle school science curricula.

Narrated by a spunky little fish, Coral Reefs provides a tour of the life that exists around these important aquatic "cities," from jelly fish to octopuses, and explains how photosynthesis keeps the whole system up and running.

Author and illustrator Wicks's experience shines through with accurate facts and appealing, colorful drawings. Dinosaurs explores various important paleontological discoveries, from William Smith (1769–1839), who made significant geological findings while building canals in England, to Mary Anning (1799–1847), who started as a seashell seller and became a renowned paleontologist.

The artwork and text are attractive and interesting, and readers will learn how dinosaur bones became fossils and how their remains were eventually discovered. VERDICT Great entry-level texts that will spark readers' interest in these topics—Sarah Knutson, American Canyon Middle School, CA

"Like having a Time Life Science Library in comic books. Which is awesome!" ―Popular Science

"The artwork and text are attractive and interesting, and readers will learn how dinosaur bones became fossils and how their remains were eventually discovered. Great entry-level texts that will spark readers’ interest in these topics." ―School Library Journal

Visitors: 110,678