Smart Start Pre KG

 

Smart Start - Pre-KGPre-KG ကလေးများအတွက် stickers, pull-out page, cutting စတဲ့ activities ပေါင်း 300 ကျော် ၊ Science, Math, Art, Reading, Thinking, Geography skills အစုံပါတဲ့ စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်

Helping Children Learn with Evan-Moor's SMART Start!

Evan-Moor has been helping teachers give students a smart start for almost 40 years!

We specialize in developing foundational skills and reinforcing classroom instruction with engaging at-home activities.

Together, we can provide the academic foundation your child needs to succeed.


  • Science activities build children's understanding of science whild they explore the world around them.
  • Math activities pracitce basic math skills and help your child learn key concepts.
  • Art activities engage your child and promote creativity.
  • Reading activities provide foundational reading skills and help your child learn to read.
  • Thinking activities encourage your child to "think about thinking " through creative, analytical and evaluative tasks.
  • Plus, geography activities help your child acquire basic geography skills and learn about our world. 
 
Size - 27.5 x 21.5 cm
320 pages
 
Visitors: 120,949